Vallei Wonen vindt het belangrijk om de huurderparticipatie op gestructureerde wijze inhoud te geven. De Huurdersbelangenereniging (HBV) is een belangenvereniging van en voor huurders en is aangesloten bij de Woonbond.
De Algemene Ledenvergadering van de HBV kiest een bestuur dat uitvoering geeft aan de doelstelling van de vereniging, zoals het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan Vallei Wonen over allerlei onderwerpen die het beleid ten aanzien van huren en wonen aangaan. De HBV behartigt voor haar leden op het niveau van de corporatie de belangen van de huurders van Vallei Wonen. De HBV kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur dat belast is met de dagelijkse gang van zaken.

Wat doet de HBV voor haar leden:


De HBV is in het kader van de wet Huurder/Verhuurder vertegenwoordiger in het overleg met Vallei Wonen. Enige keren per jaar overlegt de HBV met Vallei Wonen over zaken die ook rechtstreeks uw portemonnee kunnen betreffen, zoals:

 • De jaarlijkse huurverhoging
 • Het deel van het onderhoud dat voor rekening van de verhuurder komt
 • Klein onderhoud via het servicepakket
 • Medezeggenschap bij renovatie en/of sloop
 • Het aanzien van de woonomgeving
 • De kwaliteit van de dienstverlening

 

De HBV is er dus voor u als huurder en wil samen met u uitgroeien tot een overlegorgaan dat waakt over de prijs/kwaliteitsverhouding van uw woning.

Geen geschillencommissie
Voor de duidelijkheid, de HBV is geen klachtencommissie. Met klachten over uw woning of woonomgeving, kunt u gewoon bij Vallei Wonen terecht. Als u er met hen niet meer uitkomt, kunt u wel bijvoorbeeld de HBV om advies vragen. Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u de Geschillencommissie inschakelen. Informatie over deze commissie en de klachtenprocedure kunt u bij Vallei Wonen krijgen.

Lid worden?
Alle huurders van Vallei Wonen kunnen voor € 0.45 per maand per huishouden lid worden va de vereniging. Dit bedrag wordt samen met uw huur geïncasseerd. Een aanmeldingsformulier vindt u bij de downloads, deze kunt u invullen, uitprinten en bij VW in de brievenbus doen. U mag hem ook invullen en digitaal versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Vergoeding zelfaangebrachte veranderingen (ZAV)

U huurt een woning van Vallei Wonen. Om deze woning meer tot uw huis te maken, wilt u misschien iets veranderen aan de woning. Het is mogelijk een aantal verbeteringen door Vallei Wonen uit te laten voeren. VW geeft u zoveel mogelijk de vrijheid om zelf de woning te veranderen. Bijna elke Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) is toegestaan en kan gehandhaafd blijven als u de woning verlaat, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De aanpassing moet voldoen aan de eisen van de gemeente, nutsbedrijven en brandweer.
 • Wijzigingen aan gas- en elektrische installaties zijn uitgevoerd door een erkende installateur.
 • De aanpassing leidt niet tot hinder, schade of gevaar voor omwonenden of de bewoners zelf.
 • Het betreft geen wijziging aan de buitenschil of het dragende deel (casco) van de woning
 • De wijziging moet technisch vakkundig uitgevoerd worden op uw kosten en ook het onderhoud is voor uw rekening
 • De wijziging mag de verhuurbaarheid niet schaden
 • De wijziging mag niet tot waardevermindering van de woning leiden

 

1. ZAV met vergoeding
Wanneer u één van de volgende verbeteringen aanbrengt, neemt VW deze ZAV tegen vergoeding over bij het beëindigen van de huur
· Centrale verwarmingsinstallatie
· 2e toilet
· vaste trap (naar zolder)
· garage
· dakisolatie, mits isolatiewaarde (Rc-waarde) aantoonbaar is
· dubbel glas
· een Velux dakraam

Uiteraard stel VW bij deze genoemde ZVA's wel voorwaarden qua materiaalkeuze, wijze van aanbrengen en onderhoud. De door u aangebrachte verbeteringen dienen minstens de dezelfde kwaliteit te hebben als dat VW aanbrengt. Wanneer u gaat verhuizen worden de genoemde verbeteringen door ons meegenomen en in de (netto) huur opgenomen en in het Woning Waardering Systeem (WWS).VW is vervolgens eigenaar van de ZAV, ontvangt er huur voor en gaan de verbeteringen vanaf dat moment onderhouden.
Meer informatie over de eisen van bovenstaande verbeteringen vindt u op de website van VW in de klusfolders.

 

2. ZAV zonder vergoeding
Dit gaat vaak om zaken die al standaard in een woning aanwezig zijn, maar die u misschien wilt vervangen door een andere kwaliteit. Ook kunnen het voorzieningen zijn die geen extra WWS-punten opleveren. Als u verhuist neemt VW die veranderingen dan ook niet in de huur op. Er wordt dus geen vergoeding voor gegeven. Als eigenaar van de woning vraagt VW bij het veranderen van hun woning altijd aan de eerder genoemde voorwaarden te voldoen. Wanneer u de uur van de woning opzegt mag u de wijzigingen in de woning achterlaten. Aan de nieuwe huurder meldt VW dat zij de standaard situatie aanbrengen op het moment dat er ingrijpend onderhoud aan de door de vorige huurder aangebrachte veranderingen moet plaatsvinden.

 

De procedure bij een ZAV met een mogelijke vergoeding
1. U geeft bij VW aan dat u een CV, 2e toilet, vaste trap naar zolder, garage, dakisolatie, dubbel glas of een dakraam aan wilt (laten) brengen
2. VW geeft u advies en wijzen u op de voorwaarden. Als het nodig is of wanneer u het wenst, komt VW ter plekke om advies te geven.
3. U voert de klus zelf uit of laat de klus uitvoeren
4. VW vraagt u of u de ZAV gereed meldt door middel van een zogenoemd gereed meldingsformulier. Dit formulier vindt u op de website van VW en is ook op het kantoor van VW af te halen. Ook kan VW het u toesturen.
5. Na de gereed melding voert VW een inspectie uit
6. Als VW bij inspectie constateert dat de voorziening goed is aangebracht, ontvangt u schriftelijk van VW voor welke vergoeding u in aanmerking kunt komen als u de huur opzegt.
7. U onderhoudt zelf de ZAV
8. Als de ZAV bij beëindiging van de huur in goede staat van onderhoud is, maakt VW de vergoeding over op uw rekening.

 

Vergoedingsmethodiek
VW stelt (jaarlijks) de actuele investeringswaarde vast voor de genoemde 7 types ZAV. Dit is voor elk van deze types ZAV een standaard bedrag waarvan VW uitgaat bij vernieuwing. Een vertrekkende huurder ontvangt nooit het volledige bedrag van VW.
Bij vertrek in het eerste jaar na het aanbrengen van de vergoeding ontvangt de huurder 75% van het door VW vastgestelde investeringsbedrag. Vervolgens wordt per jaar een bedrag hiervan afgetrokken overeenkomstig onderstaande tabel, waarin de afschrijvingstermijnen zijn genoemd.

Type ZAV  en de afschrijvingstermijn
Centrale;  verwarming 20 jaar
2e toilet;  15 jaar
Vaste trap naar zolder; 25 jaar
Garage; 25 jaar
Dakisolatie; 25 jaar
Dubbel glas; 15 jaar
Velux dakraam; 20 jaar
Wanneer u voor aanvang van de werkzaamheden wilt weten wat de mogelijke vergoeding in de verschillende jaren bij huuropzegging bedraagt, kunt u dit bij team Vastgoed van VW opvragen.

Wat is de rol van Vallei Wonen?
U kunt VW als adviseur zien. De medewerkers van team Vastgoed geven u graag advies op maat. Ook voor advies over het onderhouden van een ZAV kunt u bij VW terecht.

Verbetering laten uitvoeren door Vallei Wonen
Een aantal verbeteringen kunt u aan VW uitbesteden tegen betaling in één keer en soms tegen een maandelijkse huurverhoging. De verbeteringen tegen huurverhoging zijn onder andere mogelijk bij centrale verwarming, isolatie, zonwering bij appartementen en dakramen.

Wat gebeurt er als u de procedure niet volgt?
Als u een ZAV uit de lijst van vergoedingen aanbrengt, maar verzaakt daarvoor een gereed-meldingsformulier in te leveren, dan kan VW de vergoeding niet garanderen.

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970