Begroting Vallei Wonen

Na uitleg en beantwoording van de vragen van de HBVW ten aanzien van de begroting over 2015 heeft de HBVW gereageerd hier grotendeels mee akkoord te gaan. Echter met de daarin genoemde huurverhoging gaat de HBVW niet akkoord. Hiervoor wachten zij nadere mededeling af.

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970