Kort verslag Training Wonen en Zorg d.d. 28-12-2014

 

Bij deze training waren diverse vertegenwoordigers van belangenverenigingen huurders w.o. een aantal verbonden aan zorginstellingen aanwezig. HBVW was vertegenwoordig door Hans en Peter.

Als een rode draad door de cursus liep het scheiden van wonen en zorg, de communicatie tussen partijen en afbouw van indicatiestellingen. Allereerst werden wij geconfronteerd met onze parate kennis van "wie doet wat" in de zorg. Een groot aantal afkortingen passeerden de revue:

 • CIZ: stelt vast wie in aanmerking komt voor zorg die betaald wordt vanuit de AWBZ
 • ZZP: Indeling in zwaarte-klassen die beschrijft welke ondersteuning of zorg iemand nodig heeft die niet zelfstandig kan wonen. Bepaalt ook hoeveel geld de instelling krijgt voor de zorg aan de cliënt. Klassen worden overigens afebouwd tot 2017 naar allernoodzakelijkst.
 • ZvW: Zorgverzekeringswet, inclusief de wijkverpleging vanaf 2015. De kosten worden vergoed door de Zorgverzekeraar.
 • AWBZ: Algemene volksverzekering die recht op zorg geeft. Heet vanaf januari 2015 Wlz (Wet langdurige zorg)
 • PGB: Persoonsgebonden budget voor de inkoop van zorg
 • ZIN: Zorg en hulp die u aan huis krijgt van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld hulp bij het aantrekken van steunkousen.
 • WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uitvoering door gemeenten en waaruit bijvoorbeeld woningaanpassingen betaald worden.
 • CAK: Centraal Administratie Kantoor. Bepaalt hoeveel wettelijke verplichte eigen bijdrage mensen moeten betalen.
 • Zorgkantoor: Ontvangt van het CIZ het indicatiebesluit en regelt de verdere uitvoering van de zorg. Per regio is een zorgverzekeraar aangewezen die dit uitvoert
 • Zorgaanbieder: Instelling die zorg levert

 

Huurverhoging en andere belangrijke zaken

 

 • De huurverhoging is in 2015 voorlopig voor het laatst inkomensafhankelijk. Naast de gewone huurverhoging die later in 2015 bekend wordt, krijgen inkomens tussen de € 34.229 en € 43.786 een opslag van 0.5% en huishoudens met een inkomen van € 43.786 of meer krijgen een opslag van 2.5% bovenop de reguliere huurverhoging
 • Verhuizen naar een sociale huurwoning (huur beneden de € 710,67 per maand) kan als het huishoud verzamelinkomen minder is dan € 34.911 bruto per jaar.
 • Huurtoeslag: De maximale huur voor de huurtoeslag is € 710,67in 2015. Informatie over inkomen en de mogelijke huurtoeslag vindt u op de site van  de belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Daar kunt u ook een proefberekening maken. Vanaf 2016 verdwijnt de verhoogde vrijstelling voor AOW gerechtigden die een inkomen hebben van minder dan € 20.000 bruto per jaar. Maakt u daar nu gebruik van zorg dan, als dat kan, dat uw vermogen op 1 januari 2016 minder is dan € 21.330 per persoon.

Thuiszorg via de zorgverzekering.

Vanaf 1 januari wordt de wijkverpleging door de zorgverzekeraar vergoed i.p.v. de AWBZ. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook is geen indicatie van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) meer nodig. In een persoonlijk gesprek met de wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie bespreekt u wat u zelf nog kunt of met behulp van het eigen netwerk en waar hulp van buiten nodig is.

De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding, woningaanpassing, GGZ-verblijf en mantelzorgondersteuning.

 

We zijn wat aan de vroege kant maar dat heeft een reden.......De Algemene Leden Vergadering wordt dit jaar gehouden op maandagavond 18 mei. Verstandig om dit alvast in uw agendag te noteren! Waarom melden wij u dit zo vroeg?? Graag wilden wij uw hulp inroepen! Dit jaar bestaat de HBVW 15 jaar! Dus dat mag best een beetje gevierd worden. Wij willen u vragen wat u nou een leuke invulling van zo'n avond vindt. Natuurlijk moet er eerst een beetje "vergaderd" worden want ook dit jaar is er erg veel aan de orde!!!! Wat denkt u weer van een forse huurverhoging en (ver)huurdersheffing??? Daarbij komen ook wonen en zorg aan de orde. Dit is van belang voor alle huurders. Dus denk er eens over na hoe u uw steentje bij kan dragen. Dus kom in actie en kijk wat u voor ons kunt betekenen. In ieder geval is het belangrijk hier samen over na te denken en dit tijdens de vergadering te bespreken. Wat verwacht u als huurder van ons? Wij vertegenwoordigen u maar dan moeten wij wel uw standpunten weten maar deze standpunten alleen zijn niet voldoende wij verwachten ook actieve steun van onze achterban. Met z'n allen staan we toch sterker! Dit zal dan het zakelijke gedeelte zijn......en dan.... wat zoudt u leuk vinden? Vindt u een bingo leuk? Of moeten we een interessante spreker uitnodigen.......misschien vindt u een quiz leuk?? Wij willen graag weten hoe u deze avond zoudt willen invullen. Dus heel graag suggesties naar het mailadres van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !!!!! Graag iets meer reacties dan op het verzoek om foto's te sturen en de aanreiking van een zorgpolis met korting.........Ik verwacht een hele volle mailbox!!!!

Verder willen wij u graag een heel goed en gezond 2015 toewensen met het voornemen de HBVW wat vaker in te schakelen hetzij met suggesties, hetzij met vragen. Wij staan voor u klaar!

Vriendelijke groet namens de HBVW

Diet Karel

 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging is naar wederzijds tevredenheid opnieuw opgesteld.  Deze overeenkomst zal op maandag 15 december a.s. door beide partijen ondertekend worden. De BDU zal dit "officieel" vastleggen middels een foto.

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970