De Huurdersbelangwenvereniging is nu ook actief op facebook!!

Huurder word nu eindelijk eens wakker............!

 Jammergenoeg hebben maar vier huurders de enquete uit het vorige bericht ingevuld.......Weliswaar met duidelijke aantekeningen, waarvoor onze dank,  maar het is echt te weinig!

Ook in "De Woudenberger" heeft u het belang van deze enquete kunnen lezen. U hoeft niet persé de enquete in te vullen maar wij willen toch echt heel graag weten wat er leeft in de "achterban" hoe kunnen wij u anders vertegenwoordigen...?

Ook uw lidmaatschap van de HBVW is van belang! Het lidmaatschap bedraagt slechts 45 eurocent per maand......maar het maakt de HBVW sterker! Velen van u waren lid maar tijdens een verhuizing destijds is dat de mist ingegaan...kijkt u a.u.b. nog even na en zo nodig maak u dan weer lid (zie link downloads).

Er is een groep huurders die digitaal niet actief is, ik denk aan ouderen, mensen die er gewoon geen geld voor hebben om een computer aan te schaffen of asielzoekers... Wij zouden het fijn vinden wanneer uw buurman/-vrouw tot die groep behoort hem/haar er mondeling op te attenderen en te helpen om te reageren! We leven in een participatiemaatschappij! Omzien naar elkaar!

Huurdersorganisaties in de corporatiesector hebben met de nieuwe Woningwet meer bevoegdheden gekregen. Dat betekent dat er ook meer verantwoordelijkheid op hun schouders is komen te liggen. De HBVW is een stevige overlegpartner van de corporatie en mag een serieuze "tegenmacht" vormen.

Dit betekent dat huurdersorganisaties de contacten met de huurder moet verstevigen zodat zij belangrijke beslissingen kunnen afstemmen met hen en relevante signalen over problemen en wensen inzichtelijk krijgen.

Er zijn verschillende manieren waarop u uw opmerkingen kenbaar kunt maken, of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. óf de HBVW gaat met u om tafel zitten. U mag kiezen maar laat het dan wel even weten op genoemd mailadres. Ook mag u een briefje door de deur doen, De Ruyterlaan 35, 3931 XA  Woudenberg. Wij staan open voor alle op/-aanmerkingen. Maar laat s.v.p. uw stem horen!!!

Lang alle mailadressen van de leden van de HBVW zijn nog niet in ons bezit, wij kunnen hier maar op één manier aankomen en dat is via u zelf (dit gezien de Wet op de Privacy).

 

Nogmaals.........wilt u deze berichtgeving doorgeven aan degene waarvan u weet dat zij geen computer hebben! Hartelijk dank hiervoor!

WIJ WILLEN GRAAG EEN ECHTE REPRESENTANT VAN DE HUURDERS ZIJN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet 2015 in werking getreden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering van het volkshuisvestingbeleid.

De Gemeentelijke woonvisie vormt de basis van de prestatieafspraken die gemeenten, huurders en corporaties met elkaar gaan maken. Om tot dergelijke afspraken te komen zullen zij met elkaar in gesprek gaan over lokale ambities.

 

Voor de HBVW betekent dat dat zij een goed contact met de achterban moet hebben! Om een gelijkwaardig partner in het overleg met Vallei Wonen en later ook de Gemeente te zijn, is een breed draagvlak met de achterban een voorwaarde!! EN DE ACHTERBAN BENT U!

 

GEMEENTE EN CORPORATIE VERWACHTEN DAT DE HBVW OOK ECHT NAMENS DE HUURDERS SPREEKT.

 

Om te weten te komen wat er leeft bij de huurders op het gebied van het "huren" hebben wij een enquete gemaakt. Wij vragen u deze in te vullen en te retourneren. Mocht u bij uw bekend zijn dat uw buurman of buurvrouw geen computer heeft, wilt u dan zo vriendlijk zijn deze enquete uit te printen en hem bij hen af te leveren met het verzoek de ingevulde enquete in te leveren bij de Ruyterlaan 35. Mocht dit ook problemen geven dan kom ik hem zelf ophalen.

Alle ingevulde enquetes ontvangen een attentie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of bellen 03432862970

 

 

 

Prestatieafspraken volgens de Woningwet 2015

Op 1 juli is de Woningwet 2015 in werking getreden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering van het volkshuisvestingsbeleid.

De gemeentelijke woonvisie vormt de basis voor prestatieafspraken die gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties met elkaar gaan maken.

Om tot dergelijke afspraken te komen zullen zij met elkaar in gesprek gaan over de lokale ambities.

Het eerste doel van de wet is het nader reguleren van activiteiten van en het toezicht op woningcorporaties. Onderdeel hiervan is het zorgvuldig omgaan van het maatschappelijk presteren van corporaties in het lokale beleid, door een cyclus van woonvisie, bod en prestatieafspraken. Dit heeft een wijziging van lokale verhoudingen tot gevolg in de driehoek gemeente, corporatie en huurdersorganisatie.

De woningwet regelt een groot aantal zaken rond samenwerking tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Belangrijker nog dan de regels is de geest van de wet. Samenwerking en gelijkwaardigheid zijn belangrijke uitgangspunten.

ZEER BELANGRIJK!!!!!

Voor de prestatieafspraken wil de HBVW graag weten wat de "wensen" t.a.v. het huisvestingsbeleid van de de huurders en de bewonerscommissies zijn. Dit kan de HBVW dan meenemen naar het prestatieafsprakenoverleg. De corporatie moet vóór 15 december met een beleid komen en de HBVW moet dat toetsen.

Voor meer duidelijkheid verwijs ik u naar de site: woningwet 2015

 Uw "wensen" kunt u kenbaar maken via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0332862970. Adres: de Ruyterlaan 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970