Nieuwe huurbeleid

 

Wat gebeuren er toch mooie dingen op dit moment! Vanuit het bestuur hebben wij i.s.m. Vallei Wonen een vraag naar een groep huurders uitgezet om mee te denken in het nieuwe huurbeleid.

 

En daar hebben wij veel reacties op gehad! Mensen die het leuk vinden mee te denken en invloed uit te oefenen op het huurbeleid en alles wat daarmee samenhangt.

 

Heb jij wel een brief ontvangen, maar nog niet gereageerd.......? Je kunt er nog bij! Dit is een unieke kans en het aanpakken daarvan meer dan waard!

In de brief die je hebt ontvangen kun je lezen hoe je je aan kunt melden. Of bel snel met de Nieuwe Wind:

0636010114 of

0648490124

 

Uw woonwensen tellen mee!!

 

Dat er een nieuw huurbeleid komt, weet u!

Dat wij als huurdersbelangenvereniging hier veel invloed op hebben weet u inmiddels ook.

Maar wat u niet weet is, dat wij dit samen met u voor Vallei Wonen gaan schrijven. Dit is echt uniek in Nederland. Wij zijn er trots op dat wij van Vallei Wonen deze kans krijgen........Dit is een mooie vooruitgang en een hele uitdaging voor u en ons!

Wij nemen dit dus ook met beide handen aan.

Natuurlijk kunnen wij , en mogen dat ook niet, dit niet alleen. Wij hebben de input van alle huurders van Vallei Wonen nodig!

Er gaat van alles gebeuren, houd Facebook, de website en de brievenbus dus goed in de gaten. Onze vraag aan u is, reageer a.u.b. wanneer u wat gevraagd wordt of wanneer er een stelling op Facebook geplaatst wordt. Alleen dan kunnen wij tot een mooie gezamenlijke visie komen t.a.v. het huurbeleid van Vallei Wonen. Uiteindelijk wordt deze gezamenlijke visie aan Vallei Wonen overhandigd. E.e.a. moet natuurlijk binnen de wettelijke kaders gebeuren.

Tijdens dit gehele proces worden wij begeleid door een professioneel bureau, de Nieuwe Wind. Ook hebben wij scholing gedaan t.a.v. het huurbeleid. U kunt er op vertrouwen dat wij de nodige kennis hebben opgedaan.

Alleen het allerbelangrijkste ontbreekt nog..............wat zijn nog eigenlijk de "woonwensen" van de huurders......?

Ondanks het vakantieperiode is gaan we als bestuur door met mooie ontwikkelingen voor onze achterban, de huurders van Vallei Wonen.

Afgelopen week zijn we in gesprek geweest met Vallei Wonen over manieren waarop alle huurders invloed uit kunnen oefenen op het huurbeleid dat volgend jaar gaat veranderen.

 

HET GAAT TENSLOTTE OM HETGEEN JIJ IN JE PORTEMONNEE OVERHOUDT!

 

Wil je graag meedenken hierin Laat het ons weten. Hoe meer mensen meedenken hoe zonniger onze zomer is!

 

reactie graag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vriendelijke groet

het bestuur van de huurdersbelangenvereniging

Peter, Leny, Henk en Diet

 

 

 

 

 

Goede inbreng leden van de HBVW

 

 

10 mei jl. was de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersbelangenvereniging

 

We waren blij dat 22 leden de moeite hadden genomen om naar Cultureel Centrum De Camp te komen.

 

De avond werd begonnen met een kopje koffie en wat lekkers. Mede namens de belangrijke onderwerpen was het gezellig maar rumoerig. Peter Karel wist de vergadering in goede banen te leiden. Peter legt in het kort uit wat de nieuwe huurwet inhoudt en dat het erg belangrijk is dat het bestuur feedback krijgt van de huurders. De HBVW heeft veel meer inbreng gekregen in het huur- en woonbeleid. Zij vertegenwoordigt de achterban, en dat zijn de huurders. Maar wanneer de huurders niets van zich laten horen dan wordt het moeilijk om de wensen kenbaar te maken aan Vallei Wonen en gemeente.

De notulen vindt u t.z.t. onder het kopje downloads.

Na het formele gedeelte werden er groepjes gevormd. Elk groepje kreeg 4 stellingen te zien met de vraag of zij deze positief of negatief wilden beargumenteren.

Velen namen formulieren mee naar huis om deze onder de huurders in hun wijk uit te delen en vervolgens ingevuld weer op te halen. Allemaal TOP! Zo hopen we op een soort sneeuwbaleffect om toch meer huurders te kunnen betrekken bij de Nieuwe Huurwet.

 De avond werd afgesloten met een drankje en een bittergarnituurtje

 

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970