Zoals u allen weet heeft de HBVW een sterkere positie gekregen sinds de nieuwe Woningwet. Dit heeft voor ons als bestuur natuurlijk ook consequenties......Wij kunnen niet op dezelfde voet door blijven gaan en wij zullen onze kennis dus moeten verrijken. Hier zijn wij al een poosje mee bezig. Veel van jullie hebben al kennis kunnen maken met de Nieuwe Wind, dit is een onafhankelijk adviesorgaan. Twee dames van De Nieuwe Wind hebben zich bereid gevonden ons de benodigde kennis bij te brengen.

We zijn begonnen met een strategisch ontwikkelplan. Waar staan we en waar gaan we naar toe. Klikt u met de muis op strategisch ontwikkelplan dan kunt u dit ontwikkelplan lezen!

 

 

 

 

Op 20 november 2017 is op de algemene ledenvergadering van woningbouwvereniging Vallei Wonen door de leden een belangrijk besluit genomen. Misschien was u aanwezig, misschien niet. Daarom nogmaals op deze site alle informatie.

 

Vallei Wonen wordt stichting

Op de agenda stond het voorstel om de rechtsvorm om te zetten van vereniging naar stichting. De aanwezige leden van de vereniging zijn bij acclamatie akkoord gegaan met deze verandering. Dit betekent dat Vallei Wonen binnenkort een stichting wordt. Het was een zorgvuldige vergadering met veel ruimte voor discussie en afscheid nemen van de vertrouwde vereniging.

 

Wat betekent dat voor ?

  • alle afspraken en overeenkomsten die u met Vallei Wonen heeft, worden ongewijzigd voortgezet onder de nieuwe rechtsvorm stichting. U hoeft dus niets te doen.
  • Uw lidmaatschap wordt wel automatisch opgeheven. U betaalt nu maandelijks de contributie van 11 cent. Dit bedrag wordt tegelijk met de maandelijkse huur geïnd, Vanaf 1 januari komt dit te vervallen. Heeft u een automatische incasso, dan wordt het bedrag door VW aangepast. Heeft u zelf een periodieke overboeking bij uw bank geregeld, dan kunt u het maandelijkse bedrag met 11 cent verlagen.

Hoe kunt u in de toekomst uw stem laten gelden?

De zeggenschap van de leden wordt nu verlegd naar de huurders. De deelname van de huurders in het beleid van VW wordt vergroot en uitgebreid.

  • De Huurders Belangen Vereniging (HBVW) wordt versterkt door de oprichting van veel themagroepen. U kunt actief deelnemen aan deze themagroepen.meedenken In de toekomst worden themasessies georganiseerd om ze breed mogelijk adviezen, meningen en  wensen van de huurders op te halen. Hoe meer huurders hieraan meedoen, hoe meer legitimatie (erkenning) de HBVW heeft. Dit zorgt ervoor dat zij sterker en professioneler met gemeente en VW jaarlijks prestatieafspraken kunnen maken. In deze gezamenlijke afspraken worden dan de adviezen vanuit de themasessies meegenomen.

 

 

 

  • U kunt lid worden van de Huurders Belangen Vereniging (HBVW). Dit is de officiële partij die opkomt voor de belangen van de huurders van Vallei Wonen. Het lidmaatschap kost € 0.45 per maand per huishouden.

Heeft u belangstelling voor de themagroepen of wilt u lid worden? U kunt klikken op aanmeldingsformulier,  dit formulier kunt u uitprinten, invullen en inleveren bij Vallei Wonen. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon 0332862970.

 

 

 

 

Woudenbergers die wensen of ideeën hebben voor een aantrekkelijker en groener Woudenberg, zoals een buurtmoestuin, een park of vlindertuin, krijgen nu de kans om dit plan uit te voeren.

De gemeente Woudenberg start nl met een Groen aan de Buurt.Dit is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht een de Natuur en Milieufederatie Utrecht, met als doel inwoners actief aan de slag te laten gaan met het landschap en de natuur in hun buurt.

 

Groen aan de buurt is een DOE-project. Het gaat niet alleen om het bedenken van ideeën. maar vooral ook om het realiseren ervan. De bedoeling is dat inwoners hun ideeën tot uitvoering brengen. Gemeente Woudenberg, Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe stellen hiervoor geld beschikbaar.

 

Het project gaat op woensdag 25 oktober van start met een ideeënavond. Tijdens deze avond krijgen zij uitleg over hoe Groen aan de Buurt werkt en laten medewerkers van Landschap Erfgoed Utrecht voorbeelden zien van soortgelijke projecten in andere gemeenten.

 

De bijeenkomst wordt gehouden bij Aaltje aan de Linie, Zegheweg 49 en begint om 19.45 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

 

 

 

 

 

Rechtspersoon vereniging omzetten in een stichting

Een groep van 43 huurders en woningzoekende heeft zich verrijkt met de benodigde kennis over wet- en regelgeving. Zij verdiepten zich in besluitvormingsprocessen binnen Vallei Wonen. Dit ging onder leiding van een onafhankelijk bureau "De Nieuwe Wind". Samen met het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging hebben zij een representatief advies aangeboden aan de Raad van Commissarissen.

 

Door de Woningwet is bij corporaties die een vereniging zijn, een aantal rechten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) verschoven naar de raad van commissarissen (RvC). De ALV is het beslisorgaan van woningbouwvereniging Vallei Wonen.

 

De vraag van de RvC aan de Huurdersbelangen Vereniging was: "vorm samen met een afvaardiging van huurders een visie op de consequenties van de Veegwet door huurders van Vallei Wonen. Breng vanuit de groep deelnemende huurders een advies uit  aan de RvC over de toekomst van de ALV vergadering in relatie tot besluitvorming".

 

Actuele wetgeving uit de Overlegwet en de Woningwet hebben invloed op het advies dat de huurders uitbrengt aan de RvC. Het belangrijkste uitgabngspunt is dat een groep huurders en woningzoekenden bijdraagt aan het advies. Deze mensen krijgen naast benodigde kennis om advies te kunnen vormen, maximale ruimte om vanuit de eigen kracht hun zeggenschap tot zijn recht te laten komen.

 

Zijn jullie geinteresseerd in het hele advies dan kun je dat opvragen bij het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 ADVIESconclusie 2017

 De deelnemende huurders en woningzoekenden brengen het volgende advies uit aan de RvC:

  • De rechtspersoon te wijzigen en een stichting te vormen
  • De deelnemers geven het bestuur en de RvC ter overweging om de kostenbesparing op termijn, aan te wenden om de zeggenschap van huurders verder te vergroten. De deelnemers zien hiervoor twee mogelijkheden.
  1. Op basis van actuele thema's samen met huurders verdieping te zoeken en proactief advies uitbrengen aan Vallei Wonen
  2. De zichtbaarheid van HBVW te vergroten waardoor meer huurders zich aan HBVW gaan binden.

Aanvullende informatie aan Vallei Wonen

Met name de jongeren met de leeftijd beneden de veertig jaar, die in het gehele proces betrokken zijn geweest, spraken uit dat Vallei Wonen zich verder zou kunnen verrijken door jongeren actiever te betrekken bij thema's als doorstroming en beschikbaarheid. Eén van de jongeren sprak de wens uit een jongerenadviesgroep op te richten.

Doorstroming is een actueel thema in Woudenberg. De vraag is op welke manier doorstroming aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden. Om een antwoord hierop te krijgen zou een groep deelnemers zich graag inzetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970