Twee succesvolle particicpatiegroepen zijn achter de rug. Huurbeleid in 2016 en de Toekomst van Vallei Wonen in 2017!

Adviezen vanuit de huurders zijn 100% opgevolgd opgevolgd door Vallei Wonen.

Deze manier van vernieuwend participeren heeft opnieuw belangstelling vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Binnenkort komt een afvaardiging een kijkje nemen.

Samen met een groep van 27 deelnemers werd op 15 januari j.l. informatie gedeeld door de Nieuwe Wind over de nieuwe situatie na de invoering van de nieuwe Woonwet. De rol en positie van huurders zijn veranderd, er is meer zeggenschap gekomen voor de huurder: meebeslissen én adviseren in complexe vraagstukken.

Er worden meedenkgroepen gevormd:

 1. groep jongeren
 2. groep betaalbaarheid
 3. groep kwaliteit en duurzaamheid
 4. groep kwaliteit van wonen en leefbaarheid.

Het eerste kwartaal van 2018 starten de groepen jongeren en betaalbaarheid.

Het tweede kwartaal van 2018 start de groep kwaliteit en duurzaamheid

Het derde kwartaal van 2018 start de groep kwaliteit van wonen en leefbaarheid

In het vierde kwartaal van 2018 vindt een eindevaluatie plaats.

Er zijn vijf jongeren aanwezig geweest op de startbijeenkomst. Zij laten weten dat ze zelf een onderzoek hebben uitgevoerd om meer over de woonwensen van de jongeren  weten te komen. De aanwezige jongeren vertellen dat er weinig woningen op de markt komen waarop jongeren kunnen reageren.

Als tip noemen aanwezigen dat betaalbaarheid voor ouderen ook een gesprekspunt zou kunnen zijn. Wij geven deze tip mee aan de meedenkgroep Betaalbaarheid.

Wat te verwachten van deze groepen?

 1. heldere kaders en een opdrachtbeschrijving
 2. de opdrachtbeschrijving kan, in overleg, ook vanuit de groep komen
 3. zelfstandig tot een advies komen
 4. ruimte om te bepalen hoeveel tijd er nodig is

Programma meedenkgroepen naar thema:

 1. visie en kaders opgesteld door het bestuur van de HBVW
 2. inspiratiesessie met meedenkgroep op thema; kaders worden meegegeven
 3. meedenkgroep zelfstandig aan de slag om tot een advies te komen
 4. advies opleveren aan het bestuur
 5. eindevaluatie bestuur en meedenkgroep

Wat gebeurt er met het advies?

Het bestuur van de HBVW draagt, samen met enkele deelnemers van de betreffende meedenkgroep, het advies van deze meedenkgroep over aan Vallei Wonen (intern beleid)

Het bestuur van de HBVW neemt de adviezen van alle meedenkgroepen mee bij de gesprekken over de prestatieafspraken 2019 met Vallei Wonen en gemeente Woudenberg.

 

 

 

 

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970