hbvwsessie1Na drie boeiende, interessante en ook best vermoeiende sessies wordt er gekomen tot een unanieme visie van een groep huurders!

 Ik zal u in het kort nog even bijpraten wat wij hebben gedaan tijdens deze sessies en waar wij naar hopen toe gaan........

In drie sessies hebben wij, de huurders van Vallei Wonen, onder begeleiding van een professioneel bureau De Nieuwe Wind, een visie geschreven op het huurbeleid van Vallei Wonen. Dit is een afspraak die gemaakt is tussen de gemeente, de corporatie en de huurdersbelangenvereniging aldus opgenomen in het prestatieconvenant van gemeente, Vallei Wonen en de HBVW. Dat wij, de HBVW, het op deze manier doen is uniek in Nederland. Hiervoor hebben wij ruimte gekregen van Vallei Wonen. VW vindt het belangrijk gehoor te geven aan de wensen van de huurders. Het is allemaal voor een leek een ingewikkelde materie en de HBVW heeft hiervoor verschillende cursussen gevolgd om zich de stof "eigen" te maken. De Nieuwe Wind heeft een willekeurige groep huurders uitgenodigd om hierover te praten. Alle aanwezigen hebben uitleg gekregen over dit nieuw te volgen huurbeleid per 1 januari 1917. In de eerste sessie heeft Kees van Kampen, directeur van VW, uitleg gegeven over hun huurbeleid en binnen welke wettelijke kaders (die overheidswege zijn opgelegd) deze visie geschreven zou moeten worden.

Het waren drie enerverende avonden! Veel ongebruikelijke terminologie die ons werd uitgelegd zodat wij het beter zouden begrijpen. Via een Wordcafé (discussie in groepjes) werden tot belangrijke conclusies en wensen gekomen. Wat willen wij, de huurder, een kwalitatief goede woning met iets meer huur.......of een minder goed onderhouden woning met minder huur.....moet er naar het besteedbaar inkomen gekeken worden of naar het belastbaar inkomen.... wel/niet duurzaam....doorstroming etc. Allemaal heel belangrijke zaken.

 

Dat Vallei Wonen en de HBV het op deze manier heeft aangepakt is uniek in Nederland. Zó uniek, dat twee afgevaardigden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de tweede sessie hebben bijgewoond. Zij waren onder de indruk van deze aanpak en soms verrast door de bevindingen van sommige aanwezigen.....tsja op de werkvloer is het toch een beetje anders dan achter je bureau..... Er werd veel genoteerd door de beide afgevaardigden en zij gaven aan graag op de hoogte te blijven over het vervolg.

Ook de huurderscommissaris Arnoud Vlak was de tweede sessie aanwezig en sprak zijn lovende woorden uit over de inbreng en betrokkenheid van de aanwezigen.

 

In de derde sessie werd alles nogmaals herhaald, gediscussieerd, overwogen en genoteerd.

 

De volgende stap is de uiteindelijke visie......spannend...!Hoe gaat het er uit zien en wat zal de reactie van Vallei Wonen zijn?

Het is de bedoeling dat de deelnemers de volgende week de visie in de bus krijgen, daarna zal er een datum geprikt worden voor het overhandigen van deze visie aan Vallei Wonen! Uiteraard in aanwezigheid van de pers en een bubbeltje....!

 hbvwsessie4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sessie1

 

Huurders schrijven hun visie op het huurbeleid van Vallei Wonen

 

 In een historische locatie aan de slag met het huurbeleid van de toekomst. Op 8 november kwamen 20 huurders bij elkaar in een bijzondere oudheidskamer van Stichting Oud Woudenberg. Hier vond de aftrap plaats van drie sessies waarin huurders en leden van de huurdesbelangenvereniging werken aan een visie op het nieuwe huurbeleid 2017 van Vallei Wonen.

Aan de slag:

De aanwezigen werden welkom geheten door Peter Karel, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging en Kees van Kampen, directeurbestuurder van Vallei Wonen.

 Daarna werd het stokje overgenomen door Thea de Feijter en Anneke Schouten van bureau De Nieuwe, die het proces begeleiden. Zij gaven aan dat dit uniek is in Nederland  en deze samenwerking precies is zoals minister Blok het voor ogen heeft in de nieuwe Woningwet.

 

Nieuw huurbeleid

Vanaf 2017 wijzigen de regels over het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging. Vallei Wonen past haar huurbeleid hier op aan. Zij doet dat dus niet alleen maar heeft de huurdersbelangenvereniging gevraagd om hier samen met haar achterban over mee te denken en tot een gedragen advies te komen.

Het is de bedoeling dat de sessies leiden tot een visie voor het nieuwe huurbeleid van Vallei Wonen. Die visie moet uiteraard binnen de wettelijke kaders passen.

 

Overheid, corporatie en huurdersorganisatie

De overheid stelt regels vast voor toewijzing, de maximale huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging van sociale huurwoningen. Woningcorporaties zetten zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. De Huurdersbelanngenvereniging Woudenberg (HBVW) vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Vallei Wonen, dus ook de huurders in een vrije sector woning van Vallei Wonen!

 

sessie2

Ook lid worden van de HBVW?

Samen staan wij sterk!

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat via telefoonnummer 0332822970 of via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie kunt u op deze site lezen ook op Facebook staat de nodige info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korting bij Zilveren Kruis, VGZ en Menzis

 

Collectief voordeel voor huurders.

Op de huurprijzen hebben wij niet zoveel invloed, maar gelukkig kunnen we huurders wel op andere manieren helpen geld uit te sparen. Zo heeft Huurdersvoordeel.nl afspraken gemaakt met Zilveren Kruis, VGZ en Menzis voor een collectieve korting op de ziektekostenverzekering. Hiervoor hebben wij een informatiefolder met kortingsbonnen ontwikkeld.

Via Huurdersvoordeel.nl krijgen huurders een zeer complete zorgpolis tegen een veel legere premie.

Huurdersvoordeel.nl is een initiatief van Stichting Nationaal Huurders Collectief en komt op voor de belangen van huurders op het gebied van zorg, welzijn en veilig wonen.

Een ziektekostenverzekering via Huurdersvoordeel.nl is gegarandeerd goedkoper en kan eenvoudig worden afgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe huurbeleid

 

Wat gebeuren er toch mooie dingen op dit moment! Vanuit het bestuur hebben wij i.s.m. Vallei Wonen een vraag naar een groep huurders uitgezet om mee te denken in het nieuwe huurbeleid.

 

En daar hebben wij veel reacties op gehad! Mensen die het leuk vinden mee te denken en invloed uit te oefenen op het huurbeleid en alles wat daarmee samenhangt.

 

Heb jij wel een brief ontvangen, maar nog niet gereageerd.......? Je kunt er nog bij! Dit is een unieke kans en het aanpakken daarvan meer dan waard!

In de brief die je hebt ontvangen kun je lezen hoe je je aan kunt melden. Of bel snel met de Nieuwe Wind:

0636010114 of

0648490124

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@live.nl

tel. nummer: 0332862970