Zoals de meeste huurders van Vallei Wonen weten gebeurt er veel op het gebied van huren. Dat er een tweede ALV uitgeschreven wordt heeft natuurlijk zijn redenen!

Omdat de regelgeving zó ingewikkeld en veelomvattend is geworden, is het voor VW en voor de huurders beter de vereniging om te gaan zetten in een stichting. Dit kan natuurlijk niet zomaar ineens gebeuren, er moet in ieder geval gestemd worden. Dit zal gebeuren tijdens een extra uitgeschreven Algemene Leden Vergadering en wel op maandag 23 oktober a.s., vanaf 19.30 uur in Cultureel Centrum De Camp aan De Bosrand in Woudenberg (de zaal is om 19.00 uur open)

 

Tijdens deze ALV woren voorstellen uitgebreid toegelicht door twee adviesbureaus. Het eerste bureau is de Nieuwe Wind. Anneke Schouten en Thea de Feijter gaan het advies toelichten. Ook vertellen zij hoe de sterkere verbinding met huurders eruit gaat zien en wat dat kan opleveren.

 

Het tweede bureau is Atrivé. Robert van Bendegem geeft uitleg over wat er verandert in 'de zeggenschap' van leden en huurders. Hij vertelt hoe en wat daarvoor terugkomt. Ook gaat hij dieper in  op de nieuwe en versterkte rol van huurders bij prestatieafspraken.

 

Prestatieafspraken zijn bindende afspraken die huurders, gemeente en woningcorporatie met elkaar maken. Ze gaan over investeringen, onderhoud, huurbeleid en leefbaarheid. De afspraken zijn hard en worden verplicht ieder jaar gemaakt. De zeggenschap van de huurders wordt hierdoor groter en directer. Verder wordt ingegaan op 'wie legt aan wie verantwoording af' bij een stichting en 'waar kan ik straks met mijn belangen naartoe'?

 

U KOMT TOCH OOK? Een vergadering die gaat over uw advies. Het merendeel van de huurders is lid van VW, mocht u geen lid zijn dan bent u evengoed welkom. Formeel heeft u welliswaar geen stemrecht maar uw mening en advies stelt VW erg op prijs!

 

Voor de catering is het belanggrijk te weten op hoeveel mensen zij ongeveer kunnen rekenen. Wilt u s.v.p even doorgeven dat u aanwezig zult zijn. Dit kan door een telefoontje naar Astrid Dijkstra 0332861740 of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Heel graag tot de 23ste!!

 

 

 

 

 

Woudenbergers die wensen of ideeën hebben voor een aantrekkelijker en groener Woudenberg, zoals een buurtmoestuin, een park of vlindertuin, krijgen nu de kans om dit plan uit te voeren.

De gemeente Woudenberg start nl met een Groen aan de Buurt.Dit is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht een de Natuur en Milieufederatie Utrecht, met als doel inwoners actief aan de slag te laten gaan met het landschap en de natuur in hun buurt.

 

Groen aan de buurt is een DOE-project. Het gaat niet alleen om het bedenken van ideeën. maar vooral ook om het realiseren ervan. De bedoeling is dat inwoners hun ideeën tot uitvoering brengen. Gemeente Woudenberg, Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe stellen hiervoor geld beschikbaar.

 

Het project gaat op woensdag 25 oktober van start met een ideeënavond. Tijdens deze avond krijgen zij uitleg over hoe Groen aan de Buurt werkt en laten medewerkers van Landschap Erfgoed Utrecht voorbeelden zien van soortgelijke projecten in andere gemeenten.

 

De bijeenkomst wordt gehouden bij Aaltje aan de Linie, Zegheweg 49 en begint om 19.45 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

 

 

 

 

 

Rechtspersoon vereniging omzetten in een stichting

Een groep van 43 huurders en woningzoekende heeft zich verrijkt met de benodigde kennis over wet- en regelgeving. Zij verdiepten zich in besluitvormingsprocessen binnen Vallei Wonen. Dit ging onder leiding van een onafhankelijk bureau "De Nieuwe Wind". Samen met het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging hebben zij een representatief advies aangeboden aan de Raad van Commissarissen.

 

Door de Woningwet is bij corporaties die een vereniging zijn, een aantal rechten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) verschoven naar de raad van commissarissen (RvC). De ALV is het beslisorgaan van woningbouwvereniging Vallei Wonen.

 

De vraag van de RvC aan de Huurdersbelangen Vereniging was: "vorm samen met een afvaardiging van huurders een visie op de consequenties van de Veegwet door huurders van Vallei Wonen. Breng vanuit de groep deelnemende huurders een advies uit  aan de RvC over de toekomst van de ALV vergadering in relatie tot besluitvorming".

 

Actuele wetgeving uit de Overlegwet en de Woningwet hebben invloed op het advies dat de huurders uitbrengt aan de RvC. Het belangrijkste uitgabngspunt is dat een groep huurders en woningzoekenden bijdraagt aan het advies. Deze mensen krijgen naast benodigde kennis om advies te kunnen vormen, maximale ruimte om vanuit de eigen kracht hun zeggenschap tot zijn recht te laten komen.

 

Zijn jullie geinteresseerd in het hele advies dan kun je dat opvragen bij het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 ADVIESconclusie 2017

 De deelnemende huurders en woningzoekenden brengen het volgende advies uit aan de RvC:

  • De rechtspersoon te wijzigen en een stichting te vormen
  • De deelnemers geven het bestuur en de RvC ter overweging om de kostenbesparing op termijn, aan te wenden om de zeggenschap van huurders verder te vergroten. De deelnemers zien hiervoor twee mogelijkheden.
  1. Op basis van actuele thema's samen met huurders verdieping te zoeken en proactief advies uitbrengen aan Vallei Wonen
  2. De zichtbaarheid van HBVW te vergroten waardoor meer huurders zich aan HBVW gaan binden.

Aanvullende informatie aan Vallei Wonen

Met name de jongeren met de leeftijd beneden de veertig jaar, die in het gehele proces betrokken zijn geweest, spraken uit dat Vallei Wonen zich verder zou kunnen verrijken door jongeren actiever te betrekken bij thema's als doorstroming en beschikbaarheid. Eén van de jongeren sprak de wens uit een jongerenadviesgroep op te richten.

Doorstroming is een actueel thema in Woudenberg. De vraag is op welke manier doorstroming aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden. Om een antwoord hierop te krijgen zou een groep deelnemers zich graag inzetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(je moet eigenlijk eerst even dat stuk hieronder -veegwet- lezen.....ERG BELANGRIJK!

Voorlichting aan huurders

 

Evenals informatie aan de huurders bij de invoering van de nieuwe woningwet middels een onafhankelijk bureau wordt ook nu weer dat bureau, De Nieuwe Wind ingeschakeld. Zij zullen middels drie sessies uitleg geven omtrent deze materie

 

Van alle huurders is een willekeurige groep huurders uitgenodigd, middels een brief, om drie avonden samen te komen en na te denken hoe wij de nieuwe wetgeving het best het hoofd kunnen bieden. De Nieuwe Wind begeleidt dit alles in drie bijeenkomsten om samen met de huurders en de HBVW  er  achter te komen wat voor een invloed de nieuwe Veegwet heeft.

 

JULLIE BIJDRAGE IS NODIG VOOR  EEN VITALE TOEKOMST VOOR DE HUURDERS VAN VALLEI WONEN.

 

Mede door alle nieuwe ontwikkelingen zult u begrijpen dat het nu meer dan noodzakelijk is om lid te zijn van de huurdersbelangenvereniging, u kunt dit doen door het aanm.form.  HOE MEER LEDEN WIJ HEBBEN HOE MEER INVLOED WIJ KUNNEN UITOEFENEN. (een aanmeldingsformulier vindt u bij de downloads)

 

De uitnodigingsbrief vindt u wanneer u op het woord klikt.

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@live.nl

tel. nummer: 0332862970