Op dinsdag 2 mei a.s. houden we weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De zaal is om 19.30 uur geopend en om 20.00 beginnen we de vergadering met een kopje koffie en wat lekkers. De ALV wordt gehouden in Cultureel Centrum De Camp aan de Bosrand in Woudenberg.

Officieel moeten wij het een ALV noemen maar wij zien het meer als een gezellig samenzijn! Voor het bestuur is het erg belangrijk om een goede band met de "achterban" te hebben. Dit is één van de weinige momenten waarop wij inzicht krijgen in wat de wensen van het woon-/en huurgenot van de huurders is. Deze wensen kunnen wij dan meenemen naar de overleggen met Vallei Woen en de gemeente. Wij krijgen steeds meer invloed in het huur-/en woonbeleid

We hebben wel een kleine agenda maar merendeels zal er worden gesproken over de alledaagse dingen, zoals de doorstroming en de harmonisatie.

 

 

 

 

 

 

Een mooi voorbeeld van een buurtinitiatief dat mede tot stand is gekomen bij de invoering van de nieuwe Woningwet. In deze nieuwe wet staat o.a. beschreven dat bewoners van een wijk bij de gemeente aan mogen geven hoe ze hun wijk veranderd zouden willen zien. Dit moet dan wel ten goede van de leefomgeving komen.

In het geval van de Piet Heynlaan betrof het een aantal bomen die midden in het hofje stonden. In het voorjaar gaven deze bomen een prachtige bloesem maar al rap veranderen de mooie bloemetjes in vieze appeltjes die op de grond vallen en daar wegrotten. Aangezien het een kinderrijke buurt betreft en verschillende kinderen al van de appeltjes geproefd hadden, en daarvan nare gevolgen ondervonden, hebben ze de koppen bij elkaar gestoken.

Een handtekenactie werd op touw gezet, een onderbouwde brief werd geschreven en vervolgens werd deze overhandigd aan de gemeente. De gemeente is wezen kijken en vond de klacht gegrond, wel zouden er dan "andere" bomen geplaatst worden die geen appeltjes laten vallen. Dit alles in goede harmonie en volle tevredenheid van de buurtbewoners.

 

 

 

 

 

OVERHANDIGING VISIE HUURDERS

Onder belangstelling van een flinke groep huurders heeft het bestuur van de Huurdersorganisatie op 20 december 2016 de visie op het nieuwe huurbeleid overhandigd aan Vallei Wonen. De visie beschrijft hoe, binnen de wettelijke kaders, het huurbeleid er straks moet uitzien in de ogen van de huurders.

Woudenberg is hiermee de voorloper in Nederland."Door de nieuwe Woningwet (2015) hebben de huurderorganisaties meer inspraak en verantwoordelijkheden gekregen. Dit is goed maar het legt wel een grote druk op het bestuur van de HBVW" vertelt Kees van Kampen, directeur  bestuurder van de woningcorporatie Vallei Wonen. Hij vervolgt: De HBVW behartigt de belangen van onze huurders. In de onlangs getekende Prestatieafspraken met gemeente, HBVW en VW staat duidelijk wat deze partijen voor de komende jaren met elkaar hebben afgesproken over o.a. huurwoningen, leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid in Woudenberg.

Een nieuw huurbeleid

"Eén van de zaken die opgepakt moet worden, is de aanpassing van het huurbeleid 2017. Dit is een gevolg van de wet Doorstroming Huurmarkt. VW heeft aan de HBVW gevraagd om een visie op te stellen omtrent dit nieuwe huurbeleid. Het bestuur van de HBVW heeft hiervoor de hulp ingeroepen van adviesbureau De Nieuwe Wind. Vervolgens werden er huurders benaderd om mee te denken. Hierop werd enthousiast gereageerd wat een werkgroep van maar liefst 20 huurders bijeen bracht. "Dit is gerust bijzonder te noemen", aldus Van Kampen.

 

Met elkaar aan de slag

Peter Karel is de voorzitter van de HBVW. Hij vult aan: "In november is de werkgroep drie avonden bij elkaar gekomen. Onder professionele begeleiding van De Nieuwe Wind werd er gediscussieerd op een erg ontspannen manier. Iedereen was enthousiast! Zo enthousiast dat wij er zelfs twee nieuwe bestuursleden aan hebben overgehouden". "Wij hebben begrepen dat de manier waarop wij het aangepakt hebben een unieke gebeuren is in Nederland. En dat bleek ook wel uit het feit dat twee afgevaardigden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een sessie hebben bijgewoond en dat er in januari 2017 een interview gaat komen voor de website van het Ministerie" vertelt Peter Karel tros. De HBVW wordt eigenlijk als voorbeeld gesteld voor de rest van Nederland, althans op dit gebied.

 

De visie is klaar

"Wij hebben dit traject veel geleerd, zegt Peter Karel. Uiteindelijk zijn we tot een gezamenlijke visie op het huurbeleid van VW gekomen. In mijn ogen een mooie visie die uiteindelijk tot een goed nieuw huurbeleid gaat leiden".

Kees van kampen is blij met deze nieuwe werkwijze en de betrokkenheid van veel huurders. "Dit is opgesteld door en voor huurders en daarmee een door huurders gedragen visie. We gaan kijken hoe we dit kunnen vertalen in het nieuwe huurbeleid. We verwachten in maart afgerond te hebben en dan het bestuur van de HBVW terugkoppeling te geven".

 vlnr Alex Hazeleger, Peter Karel, Kees van Kampen

 

 

 

 

 

Ondertekening van de Prestatieafspraken tussen gemeente, Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@live.nl

tel. nummer: 0332862970